... spracováva sa ...

medzinárodná kamionová doprava

Machunka D&R s.r.o.

K výstavisku 623

911 01 Trenčín

Slovenská republika

IČO : 47 245 786

IČ DPH: SK2023690581

výpis z obchodného registra

ISO certifikát

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na okresnom súde v Trenčíne, vložka číslo : 28231/R. Orgán dohľadu : Inšpektorát SOI so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, adresa : Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza

Administratíva:

+421 32 6580065

+421 32 6520837

ucto@machunka.sk

špedícia

sped@machunka.sk

Dispečing :

+421 32 6520830, +421 32 7430280

+421 902 920 486, +421 902 920 481

RAAL: 1P9

TIMOCOM: 236 290

Vaše meno :

Váš email :

Váš telefón :

Správa :

Kontrolný kód :

© 2019 Machunka D&R s.r.o.

vnútroštátna a medzinárodná preprava tovaru

K výstavisku 623, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

+421 32 658 0065, +421 32 652 0830

sped@machunka.sk

niw.sk