... spracováva sa ...

medzinárodná kamionová doprava

Referencie a spolupráca

Naša činnosť nie je založená iba na jednorázových prepravách, ale v podstatnej miere na dlhodobobej spolupráci s veľkými spoločnosťami, pre ktoré sme vybavili a vybavujeme tisíce objednávok na prepravu tovaru. Naša pretrvávajúca spolupráca je zároveň odrazom kvality našich služieb, na ktoré sme právom hrdí. S kladných vyjadrení na nás máme úprimnú radosť, vážime si však aj opodstatnenú kritiku, nakoľko nám umožňuje, skvalitniť naše služby.

HellaConventsM design

HF NaJUSNewaysEle technologies

© 2019 Machunka D&R s.r.o.

vnútroštátna a medzinárodná preprava tovaru

K výstavisku 623, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

+421 32 658 0065, +421 32 652 0830

sped@machunka.sk

niw.sk